[GÓC CHIA SẼ] QUY ĐỊNH LẤY MẪU THÍ NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT

FILE đính kèm là bảng tổng hợp CHI TIẾT CÁC VẬT TƯ PHẢI LẤY MẪU, THÍ NGHIỆM VÀ CÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG từ thi công Thô đến Hoàn thiện, dây điện, và mô tả đầy đủ các căn cứ, để tham khảo.

Lưu ý:
– Bảng tổng hợp này được xây dựng từ năm 2016, sẽ có một số QCVN, TC … mới ban hành. Theo đó, anh em cập nhật để sử dụng.

Qui se soucie en partie de sa santé tous les jours et sous ici et dans Pilules-Shoppharmacie le reste du monde avec des prix élevés des médicaments. Surtout quand il s’agit d’un générique pas cher qui vient de l’étranger, le citrate de Viagra , la version générique du Kamagra ou Cialis est étonnamment méconnue.

– QCVN hiện hành là QCVN 16:2019/BXD ban hành ngày 31/12/2019 của Bộ xây dựng .
(Nguồn: Internet)

Share this post


Contact Me on Zalo