[GÓC CHIA SẼ] QUY ĐỊNH LẤY MẪU THÍ NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT

[GÓC CHIA SẼ] QUY ĐỊNH LẤY MẪU THÍ NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU THI CÔNG ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT

FILE đính kèm là bảng tổng hợp CHI TIẾT CÁC VẬT TƯ PHẢI LẤY MẪU, THÍ NGHIỆM VÀ CÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG từ thi công Thô đến Hoàn thiện, dây điện, và mô tả đầy đủ các căn cứ, để tham khảo.
Lưu ý:
– Bảng tổng hợp này được xây dựng từ năm 2016, sẽ có một số QCVN, TC … mới ban hành. Theo đó, anh em cập nhật để sử dụng.
– QCVN hiện hành là QCVN 16:2019/BXD ban hành ngày 31/12/2019 của Bộ xây dựng .
(Nguồn: Internet)

Chia sẻ


Contact Me on Zalo