Yêu cầu về cấu kiện xây dựng tại Nghị định 09/2021/NĐ-CP

Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD).

Nghị định xây dựngTheo đó, quy định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD và cấu kiện xây dựng như sau:

– Phù hợp với quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

– Sản phẩm, hàng hóa VLXD và cấu kiện xây dựng sản xuất trong nước đưa ra thị trường phải đạt tiêu chuẩn đã công bố.

– Sản phẩm, hàng hóa VLXD chưa có tiêu chuẩn thì phải xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định của pháp luật.

– Sản phẩm, hàng hóa VLXD và cấu kiện xây dựng nhập khẩu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng.

– Sản phẩm, hàng hóa VLXD và cấu kiện xây dựng nhập khẩu được quản lý bằng kỹ thuật quốc gia thì phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng.

Nghị định 09/2021/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thư viện Pháp Luật

Share this post


Contact Me on Zalo