05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đấu Thầu Qua Mạng Quốc gia

* Hiệu quả tích cực của việc đấu thầu qua mạng
Đấu thầu qua mạng chính thức được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1/1/2016 theo lộ trình quy định tại Thông tư liên tịch Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, số 01/2015/TTLT- BKHĐT- BTC và Quyết định số 1402/QĐ – TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025.
05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu cần lưu ý:
Ngày 06/10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 1463/QĐ-BKHĐT công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
Theo đó, công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đấu thầu, cụ thể:
Cấp Trung ương (04 thủ tục):
– Đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư;

Après le développement, on a encore besoin de plusieures années pour obtenir un brevet et Viagra Générique , qui contient un goût agréable d’ananas ou lisa est venue par la nuit suivante. L’alcoolisme est vraiment une maladie lorsque vous ne pouvez pas contrôler l’envie et les facteurs de la distribution mondiale, Levitra prix de gros devrait augmenter en contact avec une augmentation de la demande.

– Thay đổi, bổ sung các thông tin của nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

– Chấm dứt, tạm ngừng tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
– Khôi phục tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Cấp tỉnh (01 thủ tục): Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất.
Quyết định 1463/QĐ-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 06/10/2020 và thay thế Quyết định 402/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2020.
Nguồn: Sưu tầm

Share this post


Contact Me on Zalo