Gói thầu XL17 thuộc công trình Cao Tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Project Description

THÍ NGHIỆM PDA LÀ GÌ ?
PDA là phương pháp thử biến dạng lớn PDA là phương pháp thử tải trọng động xác định sức chịu tải của cọc khoan nhồi dựa trên lý thuyết truyền sóng ứng suất trong thanh đàn hồi. Với năng lượng tạo xung phải đủ lớn để gây dịch chuyển cọc khoan nhồi dưới mỗi nhát búa đập lên đầu cọc khoan nhồi không nhỏ hơn 3 mm, đủ để huy động toàn bộ sức kháng của đất nền.
Công ty Cổ phần Las 92 là đơn vị có chuyên ngành mạnh về các mảng thí nghiệm cọc, Khảo sát địa chất, thí nghiệm vật liệu, quan tắc biến dạng, ….

Las92 là thực hiện công tác thí nghiệm các hạng mục như Thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm đặc chuẩn, thí nghiệm PDA, Nén tĩnh cọc cho công trình cấp đặc biệt như Cao Tốc Trung Lương Mỹ Thuận,
Sau đây là một số hình ảnh thục hiện công tác Thí nghiệm PDA cho các Cầu Bảy Tiên, Cầu Mỹ Đức Tây, Cầu Bà Năm,… Gói thầu XL17 thuộc công trình Cao Tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Một số hình ảnh thí nghiệm PDA tại các Cầu cảu Gói XL17:

Công tác thí nghiệm cùng với sự chứng kiến các bên

Contact Me on Zalo