XÂY DỰNG ĐƯỜNG VÀ CẦU VÀM TƯ

Project Description

 

 

Dự án: Xây dựng đường và cầu Vàm Tư do  Ban QLDA ĐTXD Tỉnh Bình Dương. Thuộc gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán. Dự án Tọa lạc tại Huyện Phú Giáo & huyện Bắc Tân Uyên – tỉnh Bình Dương.

Công tác khảo sát địa chất công trình nhằm phục vụ lập báo cáo thiết kế bản vẽ thi công công trình “Xây dựng đường và cầu Vàm Tư (Bước TKBVTC)” do Liên danh Công ty TNHH Đầu tư VTCO – Công ty Cổ phần LAS 92 thực hiện. Trong đó, Công ty Cổ phần Las 92 thực hiện hạng mục Khảo sát địa chất công trình và khảo sát Mỏ Vật liệu.

Nói về hạng mục khảo sát công trình, Las 92 có năng lực khảo sát địa chất Hạng I, khảo sát địa hình công trình Hạng II trong chứng nhận năng lực hoạt động Bộ Xây dựng đã cấp chứng nhận và Năng lực Kiểm định chất lượng công trình xếp Hạng I, …

Khảo sát địa chất công trình ở đây nhằm những mục đích cụ thể như sau:

– Cung cấp thông tin về địa tầng, tính chất cơ lý của các lớp đất đá tại công trình khảo sát.

– Xác định rõ mặt cắt địa chất công trình.

–  Xác định chiều sâu mực nước ngầm.

– Trên cơ sở các số liệu khảo sát và thí nghiệm, báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình đưa ra một số nhận xét về điều kiện địa chất công trình và cung cấp những số liệu cần thiết phục vụ cho công tác tính toán nền móng công trình.

Công tác khảo sát được tiến hành theo các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Mỹ (ASTM).

Công tác khoan được tiến hành phù hợp theo tiêu chuẩn TCVN 9437:2012: Khoan thăm dò địa chất công trình và TCVN 2683-2012: Đất xây dựng – Phương pháp lấy, bao gói vận chuyển và bảo quản mẫu.

Las 92 là đơn vị thí nghiệm kiểm định và khảo sát đã được nhiều Chủ đầu tư, Đơn vị thi công tín nhiệm, tin tưởng và là đối tác chiến lược của Quý khách trong những năm đầu thành lập bởi sự chính xác trong khâu hiện trường, xử lý nội nghiệp chuyên nghiệp và thực hiện luôn đúng tiến độ mà Chủ đầu tư đã duyệt.

Contact Me on Zalo