Dự án: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT., Gói thầu XL-18: Xây Dựng Đoạn Rạch Miễu – Cổ Cò (Km95+682 – Km97+540)

Project Description
  • Chủ đầu tư: Công ty CP BOT  Trung Lương – Mỹ Thuận.
  • Tư vấn giám sát: Công ty CP Tư vấn Thiết kế GTVT phía Nam.
  • Đơn vị thi công: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc.
  • Đơn vị thí nghiệm: Công ty Cổ phần Las 92 tiếp tục thực hiện các hạng mục thế mạnh của mình như công tác: Nén tĩnh cọc, PDA, vật liệu thông thường,..

Nói đến công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc thì chúng tôi sẽ giới thiệu cơ bản về mục đích và Phương Pháp thí nghiệm của hạng mục chiếm thành phần rất quan trọng trong thí nghiệm này.

Mục đích Thí nghiệm nén tĩnh được thực hiện nhằm xác định sức chịu tải của cọc thăm dò theo chương trình kiểm tra chất lượng cọc.

Phương pháp Thí nghiệm được thực hiện bằng tác dụng tải trọng dọc trục sao cho cọc lún thêm vào đất nền. Theo phương pháp này, tải trọng tác dụng lên đầu cọc được thực hiện bằng hệ thống kích, bơm, thủy lực và đối trọng là hệ neo và giàn chất tải.

Quy trình gia tải được công ty Las 92 thực hiện theo TCVN 9393 : 2012 “Cọc – Phương pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh ép dọc trục”. Thêm vào đó, công tác gia tải, chất tải được hiện tại hiện trường cùng với sự chứng kiến đầy đủ của các bên liên quan.

 

Contact Me on Zalo