Dự án: Kết nối khu vực trung tâm Đồng Bằng Mêkông – Việt Nam Gói thầu CW2A – CW2B: Tuyến nối Cao Lãnh – Vàm Cống (Km07+800 – Km18+200)

Project Description

Gói thầu CW2A-CW2B là các gói thầu thuộc Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng bằng sông Mê Kông – (CMDCP) nằm trong kế hoạch thực hiện hiện tại của Tổng công ty Đầu tư, Phát triển và Quản lý dự án cơ sở hạ tầng Cửu Long (CuuLong CIPM) quy mô gói thầu như sau:


– Tổng chiều dài gói thầu CW2A: 5950m (Km7+800 – Km13+750).

– Tổng chiều dài gói thầu CW2B: 4450m (Km13+750– Km18+200).

• Trong đó có 12 vị trí cầu tổng chiều dài 1.860,45 m.

• Chiều dài phần đường: 8.539,55 m

– Mặt cắt ngang đường (giai đoạn 1) tổng bề rộng 20,60m

– Mặt đường xe chạy: 2x2x3,5m

– Dải phân cách cứng: 0,6m

– Dải an toàn bên trong: 2×0,5m

– Lề đường gia cố: 2×2,0m

– Lề đất: 2×0,5m

Nguồn vốn cho các gói thầu CW2A-CW2B bao gồm Viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Australia, vốn vay của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).
Công ty Cổ phần Las92 tiếp tục là đơn vị tư vấn tiếp nhận hạng mục Thí nghiệm cọc khoan nhồi  cho các gói thầu CW2A-CW2B thuộc công trình trọng điểm này.
Các gói thầu CW2A-CW2B có vai trò quan trọng để từng bước hoàn thiện việc kết nối khu vực Trung tâm đồng bằng sông Mê Kông vì Điểm đầu gói thầu CW2A tại Km 7+800 kết nối nút giao Tân Mỹ (hướng đi cầu Cao Lãnh). Vị trí cuối gói thầu CW2B tại Km 18+200 kết nối nút giao Quốc lộ 80 (hướng đi cầu Vàm Cống). Đây cũng là nhịp cầu phát triển kinh tế giữa các vùng và khu dân cư, là điểm giao thoa văn hóa văn minh giữa con người với con người và dự án sớm hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho giao lưu hàng hóa giữa các tỉnh Tây Nam Bộ với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực Nam Bộ nói riêng và của cả nước nói chung.

Contact Me on Zalo