BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MỘC HOÁ LONG AN

Project Description

Tổng quan dự án:

Tên Chủ Dự Án : Sở Y Tế Long An

Đơn vị thi công: Tổng công ty Xây Dựng Hà Nội – CTCP

Thời gian thực hiện: 2016 – Đang triển khai

Tên Hợp Đồng : Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Mộc Hoá Long An

– Mô tả công trình công trình đã thực hiện bởi nhà thầu :

– Gói thầu : số 6 xây lắp khối nhà chính và cổng , tường rào nhà thường trực thuộc Dự Án Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Mộc Hoá ( Long An)

Công ty cổ phần  Las92 là đơn vị thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình cho dự án Bệnh viên Khu vực Mộc Hóa.