Những lưu ý về :”MÀU MỰC khi ký tên trên văn bản, chứng từ, hóa đơn” các bạn đã biết? ?

Những lưu ý về :”MÀU MỰC khi ký tên trên văn bản, chứng từ, hóa đơn” các bạn đã biết? ?

Không nhiều người nghĩ rằng sử dụng màu mực không đúng sẽ ảnh hưởng đến giá trị của hợp đồng, tuy nhiên thực tế là như vậy nếu bạn biết các quy định sau đây:

1. Đối với văn bản hành chính

Tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định rõ, khi ký ban hành văn bản hành chính bằng giấy, thì phải dùng bút có mực màu xanh, không dùng các loại mực dễ phai.

Trước đây Nghị định 110/2004/NĐ-CP chỉ quy định khi ký không được dùng bút chì, không dùng mực đỏ hoặc mực dễ phai, dẫn đến người ký văn bản có thể dùng mực đen…

2. Đối với hóa đơn, chứng từ kế toán

Theo điều 19 Luật Kế toán 2015 quy định:

Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai.

Lưu ý: Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Về nguyên tắc khi lập hóa đơn:

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). (Căn cứ: khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

http://m.danluat.thuvienphapluat.vn/can-luu-y-mau-muc-khi-ky-ten-tren-van-ban-chung-tu-hoa-don-189103

Share this post


Contact Me on Zalo